Tài liệu Security Bootcamp 2014

1. Slide Advance penetration test with armitage – Tác giả: Nguyễn Trạng Tường Vinh

2. Slide Áp Dụng kỹ thuật reverse engineering hack phần mềm thi chứng chỉ MOS – Tác giả: Phạm Đình Thắng

3.  Slide Báo cáo tình hình an toàn thông tin 2014 –  Tác giả: Đặng Hải Sơn

4. Slide Thực trạng An toàn thông tin – Tác giả: Đặng Hải Sơn

5. Slide Buiding Foss Community – Tác giả: Lê Trung Nghĩa

6. Slide Chiến lược tối ưu hóa hạ tầng và đảm bảo ATTT trong ngành ngân hàng – Tác giả: Võ Nhân Văn

7. Slide Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà  – Tác giả: Hồ Ngọc Duy Cục

8. Slide Mod Security NSM ELK – Tác giả: Quan Minh Tâm.

9. Slide Network Security Monitoring with Big Data – Tác giả: Nguyễn Minh Đức

10. Slide Tấn công và khai thác mạng máy tính – Tác giả: Lê Trung Nghĩa

11. Slide top 10 mobile security risk  – Tác giả:  Khổng Văn Cường

12. Slide Using TLS Correctly – Tác giả: Dương Kai

13. Slide XXE Injection – Tác giả: Nguyễn Tăng Hưng.

14. Slide E-prior e-trust peppol- Tác giả: Lưu Thanh Trà

15. Slide Finisher The Cyber Espionage Tool -Tác giả: VietNC Research Security

Đọc giả vui lòng download bên dưới:

[button color=”red” size=”medium” link=”http://edu.com.vn/wp-content/uploads/2014/10/Bootcamp.rar” ]Download [/button]

Video tường thuật trực tiếp hội thảo Security Bootcamp 2014

https://www.youtube.com/watch?v=4a11y2jVJaU

Phần 2:

https://www.youtube.com/watch?v=xV9CH5SbkKw

Phần 3: