Sử dụng Ethernet để kết nối WiFi Trong Windows 10 cao hơn

Sử dụng Ethernet để kết nối WiFi Trong Windows 10 cao hơn

Rất lâu trước khi các bộ định tuyến là cách mặc định để kết nối với internet, khi chúng tôi đã có modem dial-up mà đã to hơn báo động xe hơi, và kết nối không dây chỉ là một cái gì đó không có hệ thống của bạn vì nó là một PC tháp, chúng tôi đã có sự lựa chọn để chọn kết nối, của những người có sẵn, Windows sẽ kết nối với. Tôi vẫn còn nhớ sự tàn phá gây ra tôi vì tôi không biết nó là gì và chơi đùa với nó hơn bất cứ ai sẽ thường cần. Hôm nay, WiFi là cách ưa thích để kết nối với mạng internet chỉ vì không có dây cấm tham gia và đó là siêu dễ dàng. Điều đó nói rằng, máy tính xách tay vẫn còn đi kèm với cổng Ethernet và họ vẫn còn được sử dụng để kết nối với internet đôi khi được ưa chuộng hơn WiFi. Nó đủ phổ biến để xem mọi người kết nối với một mạng Ethernet khi tại bàn của họ, nhưng vẫn thích để giữ cho các switch WiFi trên để họ không bị mất kết nối internet khi họ phải bước đi. Nếu bạn đang ở trong một tình huống tương tự, ở đây là làm thế nào bạn có thể nói với Windows 10 để luôn luôn kết nối với Internet thông qua mạng Ethernet khi nó có sẵn và chỉ chuyển sang một mạng WiFi khi cáp được ngắt kết nối.
Điều này sẽ làm việc trong Windows 7, 8, 8.1, và 10. Vào Control Panel và nhấp vào Thay đổi cài đặt bộ chuyển đổi trên bên trái.

 

Bạn sẽ thấy màn hình sau đây với tất cả các mạng, WiFi và Ethernet, được liệt kê. Nhấn phím Alt để xem tất cả các menu có sẵn cho cửa sổ này. Nhấp vào trình đơn Advanced và chọn “Cài đặt nâng cao …”

cài đặt nâng cao

Trong cửa sổ Advanced Settings, bạn sẽ thấy các loại kết nối được liệt kê trong phần Connections. Chọn một loại, trong trường hợp này chọn Ethernet, và sử dụng các mũi tên ở bên phải để lại để nó để Ethernet xuất hiện ở đầu trang. Nhấn ok. Windows sẽ thích mạng Ethernet qua mạng Wi-Fi để kết nối với internet.

cửa sổ cài đặt nâng cao

Bạn luôn có thể thay đổi thứ tự của các loại kết nối nếu bạn không còn muốn cung cấp cho các sở thích Ethernet qua WiFi. Sự thay đổi này sẽ không chính xác cho bạn đi từ mạng Ethernet để Wi-Fi mà không cần ngắt kết nối nhưng nó không có nghĩa là bạn sẽ không phải bật công tắc WiFi của bạn hoặc tắt kết nối qua mạng Ethernet khi chuyển đổi Wi-Fi là như tốt.