So sánh hai tài liệu – Microsoft Word 2010

Muốn so sánh hai tài liệu cùng một lúc trong Microsoft Word 2010  để phân tích sự khác biệt của nó thì rất mất nhiều thời gian.

Đối với việc so sánh hai tài liệu  trong Microsoft Word 2010  thì rất cần thiết cho người sử dụng vì so sánh hai tài liệu giúp cải thiện lối diễn đạt và lỗi dùng từ.

Microsoft Word 2010 bao gồm một cách trực quan để so sánh hai tài liệu, mặc dù lựa chọn di chuyển đồng bộ luôn luôn hiện diện để xem hai tài liệu cạnh bên nhau với di chuyển đồng bộ hóa. Việc xây dựng trong tính năng so sánh cung cấp cho bạn phân tích sâu sắc về tài liệu.

Chính vì vậy, Microsoft Word 2010 còn cung cấp thêm tính năng so sánh hai tài liệu cạnh bên nhau để giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian trong khi làm việc .

Sau đây là những bước để tiến hành so dánh hai dữ liệu:

+ Bước 1: chọn Review -> chọn Compare

NameReview..jpgViews48Size45

cách vào so sánh hai tài liệu

+ Bước 2 : chọn Original document và Revided documents -> OK

Compare Documents

chọn tài liệu để so sanh

+ bước 3 :  bấm Reviewing Pane

so sánh hai tài liệu

so sánh hai tài liệu

chúc các bạn thành công !