Những Câu Chúc Tết Bằng Tiếng Anh Hay

Những câu chúc Tết bằng tiếng Anh hay

Học trước để tết năm sau chúc nha…^^

1. May all your new year wishes come true

(Chúc mọi điều ước năm mới của bạn đều thành sự thật )

2. Best/Warmest wishes for a happy and successful new year

(Những lời chúc tốt đẹp nhất, ấm áp nhất cho một năm vui vẻ và thành công )

3. Happy new year to you and yours

(Chúc mừng năm mới đến bạn và những người thân yêu của bạn )

4. Wishes of peace and joy from our family to yours

(Gửi những lời chúc yên bình và vui vẻ từ gia đình tôi đến gia đình bạn )

5. Wishing you love, luck and longevity in the new year

(Chúc bạn sự thương yêu, may mắn va trường thọ )

6. Fly high through the new year

( Hãy bay cao suốt năm mới )

7. Wishing you all the magic of the new year

(Chúc bạn mọi điều thần kỳ của năm mới )

8. Let your spirit soar and have a joy-fiiled new year

(Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới tòan những niềm vui )

9. Peaches open, swallows returns, spring is coming. Wish thousand of things to your liking, ten thousand of things as your dream, million of supprising things and billion of happiness…

(Hoa đào nở, chim én về, mùa Xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc…)

10. Wishing you have a good health as tiger, longlife as turtle, eye like eagle, move as agile as rabbit, dick as fox, eat a lot as…pig, lots of money as water flow and happiness and fortune as herd of grasshoppers.

(Chúc mọi người khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như … heo, mau ăn chóng nhớn, tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về.)

11. Nice day, New Year, my dears! By all my heart, I wish you will improve in love, in common sense and more healthy. May be these are most valuable properties.

(Ngày lành, năm mới, cháu yêu quý! Bằng tất cả tấm lòng mình tôi chúc bạn được tăng tiến trong tình thương, trong lẽ phải và nhiều sức khỏe. Đó là tài sản quý giá nhất)

12. Everything starts a new with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the bring test promise.

(Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất.)

13. Security, good health and prosperity.
(An khang thịnh vượng.)

14. Live up to 100 year.

(Sống lâu trăm tuổi.)

15. A myriad things go according.

(Vạn sự như ý.)

16. Plenty of health.

(Sức khỏe dồi dào.)

17. Congratulations and be prosperous.

(Cung hỷ phát tài.)

18. Money flow in like water.

(Tiền vô như nước.)

19. With 2015 fast approaching, we wish you both all the best and a very Happy New Year. May this year bring health, prosperity, and peace to us all?

(Trong khi năm 2015 đang nhanh chóng đến gần, chúng tôi chúc cho hai bạn những điều tốt đẹp nhất và một năm mới cực kỳ hạnh phúc.Cầu mong cho năm nay mang lại sức khỏe, thịnh vượng, và an bình cho tất cả chúng ta)

20. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

(Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.)

21. The new year is coming soon, procession lucky that into a satieties home, cable presents beyond measure,, gold and silver full of cabinet, host grow rich, the man-child female young senior, happy together…

(Năm hết tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, một nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, xum vầy hạnh phúc.)

22. Everything as you wish it to be, milliard events dreamily, working as poetry, life is as Glad as music, consider money as garbage, consider argent as straw, loyalty with cooked rice, sharply cinnabar with rice noodle.

(Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời Vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm, sắc son với phở.)

23. Braiding to jubilantly poetry open Associates, spring about pen boisterousness blossom, ogled begin a new-year writing perfume hand-basket is new, all home Warm the beginning of the year wish

(Tết đến tưng bừng thơ mở hội, xuân về rộn rã bút đơm hoa, đưa tình khai bút làn hương mới, lời chúc đầu năm ấm mọi nhà.)