20 bài hướng dẫn thiết kế giao diện website hoàn chỉnh

Bạn cần phải thiết kế giao diện website hoàn chỉnh?  Vậy bạn không nên bỏ qua bài viết này. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn 20 bài hướng dẫn thiết kế giao diện website hoàn chỉnh. Các bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn kỹ năng thiết kế

Mở photoshop ra thôi nào!

1. ZooTemplate – JV Conto – High-tech Joomla Template

2. ZooTemplate – JV Gaspa – Joomla Template

ZooTemplate – JV Gaspa – Joomla Template

ZooTemplate – JV Gaspa – Joomla Template

3. ZooTemplate – JV Irrit – Art Gallery Joomla Template

ZooTemplate – JV Irrit – Art Gallery Joomla Template

ZooTemplate – JV Irrit – Art Gallery Joomla Template

 

4. ZooTemplate – JV Mira – Political Joomla Template

4. ZooTemplate – JV Mira – Political Joomla Template

ZooTemplate – JV Mira – Political Joomla Template

5. ZooTemplate – JV Ovip – Premium Joomla Template

ZooTemplate – JV Ovip – Premium Joomla Template

ZooTemplate – JV Ovip – Premium Joomla Template

6. ZooTemplate – JV Pandy – Corporate Joomla Template

ZooTemplate – JV Pandy – Corporate Joomla Template

ZooTemplate – JV Pandy – Corporate Joomla Template

7. GK iLife

GK iLife

GK iLife

8. ZooTemplate – JV Zuni – Business and Shopping Cart – Joomla

ZooTemplate – JV Zuni – Business and Shopping Cart – Joomla

ZooTemplate – JV Zuni – Business and Shopping Cart – Joomla

9. ZooTemplate – ZT Morga – Business Joomla Template

ZooTemplate – ZT Morga – Business Joomla Template

ZooTemplate – ZT Morga – Business Joomla Template

 

10. BT Education

BT Education

BT Education

 

11. VT Education

VT Education

VT Education

12. ZT Hemi

ZT Hemi

ZT Hemi

13. Joomla Template Artworks

Joomla Template Artworks

Joomla Template Artworks

14. Joomla Template Estore

Joomla Template Estore

Joomla Template Estore

15. Joomla Template Fashion

Joomla Template Fashion

Joomla Template Fashion

16. Joomla Template Fashion_Shopping

Joomla Template Fashion_Shopping

Joomla Template Fashion_Shopping

17. Joomla Template Ja Larix

Joomla Template Ja Larix

Joomla Template Ja Larix

18. Joomla Template Mobile

Joomla Template Mobile

Joomla Template Mobile

19. Joomla Template Realestate

Joomla Template Realestate

Joomla Template Realestate

20.Joomla Template Restaurant

Joomla Template Restaurant

Joomla Template Restaurant