Cách viết 1 bài chuẩn SEO theo công thức Yoast SEO cực dễ

Mẫu Cách viết 1 bài chuẩn SEO theo công thức Yoast SEO cực dễ các bạn có thể làm theo STEP BY STEP

Tiêu đề page chứa 1 từ khóa, số từ <11, số ký tự <60. YoastSEO tự trích khi bạn khai báo vào ô từ khóa của yoastseo.

Tiêu đề page: DÀN Ý SEO MŨ TRẮNG 

Từ khóa cần SEO: DÀN Ý SEO MŨ TRẮNG

Link chuẩn SEO:http://edu.com.vn/link-chuan-seo Thật ra không chuẩn nổi, vì không có dấu. Nhưng vậy là đạt rồi. Hiện giờ cũng chưa có ai mách nước cho mềnh cách xử lý khúc này.

Cách viết bài chuẩn SEO theo YOAST SEO cực chi tiết

 

Phần h1, khi up lên site thì đánh dấu nó và chọn thẻ H1 cho nó. Có 1 từ khóa. yoast SEO sẽ tự trích 155 ký tự ở đây để làm decription

Đây là bộ DÀN Ý SEO MŨ TRẮNG mà mềnh đã mua 10tr, bao gồm tiền dựng web, hiện thì mềnh đã mua khoảng 20 tên miền đủ loại đề tài, nhưng mới dựng được vài cái.Bài viết chuẩn SEO:

 

Toàn bộ bài, bao gồm cả phần H1, tối thiểu nên có 300 từ.
Rải từ khóa vào phần còn lại của content.

Khi rải nhớ Chữ tô đậm, nghiêng, màu theo gu của bạn.

Rải tối đa 2.5% cả bài. Phần này yoastSEO sẽ tự tính.

 

Điều rất lạ là cả 1 năm trước đó, mềnh cũng dựng 2 website, up forum, blogspot… nhưng trafic =0. Sau khi làm theo DÀN Ý SEO MŨ TRẮNG, viết chừng hơn 10 bài content, chưa hề up forum, blogspot… Có ngay 1000 lượt xem.

 

Hình minh họa, phim minh họa:

Tên file hình chuẩn SEO: dan y seo mu trang.jpg

Alt của hình chuẩn SEO: DÀN Ý SEO MŨ TRẮNG (cái này do source web quy định, nếu xài wordpress thì điền vào phần “Văn bản thay thế”

Sau khi mua DÀN Ý SEO MŨ TRẮNG này xong, mềnh quyết định tiếp: share luôn, để những ai thật sự có thiện chí với nghề SEO không còn phải đi lạc nữa. Và bạn đang có nó.Mặc dù các chi tiết trong DÀN Ý SEO MŨ TRẮNG đều có hết trên internet, nhưng mềnh vẫn quyết định mua. Đối với mềnh nó là tuyệt vời sau 1 năm đi lạc (Quá nhiều thông tin làm mất mềnh phương hướng).

Tiêu chí sử dụng DÀN Ý SEO MŨ TRẮNG: Bạn tô màu tùy ý rồi dùng thôi. VD: adword, bing, email marketing, sms maketing, spam, xào content, auto backlink…

Nếu bạn thấy cái này cũng có ích với bạn, quá tuyệt. Cảm ơn bạn vì mềnh đã share đúng người.

Các topic sau, mềnh sẽ share tiếp các file mẫu để bạn điền cho nhanh. Khi bạn tô màu quen tay rồi, sẽ không cần file mẫu nữa. Và khi bạn có doanh số nhiều rồi, bạn sẽ không còn … tô màu nữa. Lính tô. 😀

 

[các link SEO ONPAGE KHÁC ĐỂ Ở ĐÂY]

 

Khía cạnh kỹ thuật:

Nếu bạn xài wordpress thì có tool free yoast SEO sẽ giúp bạn. Bạn chỉ cần điền cái gì nó yêu cầu xong thì nó lo phần còn lại.

Nếu bạn xài nền tảng khác như:

 •  DotNetNuke (ASP)
 • Drupal (PHP)
 • Joomla (PHP)
 • Kentiko (ASP)
 • Liferay (JSP)
 • Magento (PHP)
 • Mambo (PHP)
 • NukeViet (PHP)
 • PHP-Nuke (PHP)
 • Rainbow (ASP)
 • Typo3 (PHP)
 • Xoops (PHP)

Thì bạn cần sự giúp đỡ của bác google, hoặc bất cứ bác nào mà bạn biết

 

 

Ghi chú:

 • Phía trên là bài viết chuẩn SEO, tuy chưa 100%, vì rất khó. Tiếng việt có dấu mà, nếu để URL cũng có dấu luôn thì hiện mềnh chưa thấy cách nào khả thi.
 • Phía dưới đây là khía cạnh kỹ thuật, cái này nên để tool giúp bạn, hoặc nhà lập trình web của bạn sẽ giúp bạn. Mềnh demo tool SEO trong wordpress.

Lời khuyên của Yoast seo tool

Nguyên văn

 • No meta description has been specified, search engines will display copy from the page instead.
 • OK SEO scoreThe images on this page do not have alt attributes containing the focus keyword.
 • OK SEO scoreThe page title is too short. Use the space to add keyword variations or create compelling call-to-action copy.
 • OK SEO scoreThe focus keyword does not appear in the URL for this page. If you decide to rename the URL be sure to check the old URL 301 redirects to the new one!
 • Good SEO scoreThis page has 0 nofollowed link(s) and 1 normal outbound link(s).
 • Good SEO scoreThe focus keyword appears in the first paragraph of the copy.
 • Good SEO scoreThe keyword density is 1.6%, which is great; the focus keyword was found 5 times.
 • Good SEO scoreThe focus keyword appears in 1 (out of 1) subheadings in the copy. While not a major ranking factor, this is beneficial.
 • Good SEO scoreThe text contains 313 words. This is more than or equal to the recommended minimum of 300 words.
 • Good SEO scoreYou’ve never used this focus keyword before, very good.

Dịch google:

 • Không có mô tả meta đã được chỉ định, công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị bản sao từ trang thay thế.
 • OK SEO điểm Các hình ảnh trên trang này không có thuộc tính alt có chứa từ khóa tập trung.
 • SEO OK điểm Tiêu đề trang là quá ngắn. Sử dụng không gian để thêm các biến thể từ khóa hoặc tạo hấp dẫn gọi hành động sao chép.
 • SEO OK điểm Các từ khóa tập trung không xuất hiện trong các URL cho trang này. Nếu bạn quyết định đổi tên URL hãy chắc chắn để kiểm tra các URL cũ 301 chuyển hướng đến những cái mới!
 • SEO tốt điểm Trang này có 0 nofollowed liên kết (s) và 1 link outbound bình thường (s).
 • SEO tốt điểm Các từ khóa tập trung xuất hiện trong đoạn đầu tiên của bản sao.
 • SEO tốt điểm Mật độ từ khóa là 1,6%, đó là rất tốt; từ khóa tập trung đã được tìm thấy 5 lần.
 • SEO tốt điểm Các từ khóa tập trung xuất hiện trong 1 (trong số 1) phân nhóm trong các bản sao. Trong khi không phải là một yếu tố xếp hạng quan trọng, điều này là có lợi.
 • SEO tốt điểm Các văn bản có chứa 313 từ. Đây là nhiều hơn hoặc bằng mức tối thiểu được đề nghị của 300 từ.
 • SEO tốt điểm Bạn đã bao giờ sử dụng đến từ khóa này trước đây, rất tốt.