[Học SEO Web]Cách viết bài chuẩn SEO 2015

Cách viết bài chuẩn SEO 2015

Ngoài cấu trúc một website phải tối ưu SEO như tốc độ load của website, thẻ Canonicak Tags tránh trùng lặp nội dung, RichSniped, Authorship Tags, URL thân thiện với SEO, thẻ ALT hình nh…thì biết cách viết bài chuẩn SEO 2015 là điều rất quan trọng cho SEO 2015.

Một số điều cần chú ý khi viết một bài viết đạt chuẩn SEO 2015 như sau:

 

Tiêu đề cách viết bài chuẩn SEO 2015

Tiêu đề chứa từ khóa

Tiêu đề chứa ít nhất 3 từ

Tiêu đề chứa lên đến 66 ký tự

URL Cách viết bài chuẩn SEO 2015

URL chứa từ khóa

 

Meta Tags cách viết bài chuẩn SEO 2015

Description Meta Tags chứa từ khóa

Description Meta Tags chứa lên đến 160 ký tự

Meta Tags mô tả bắt đầu bằng từ khoá

 

Thẻ Heading cách viết bài chuẩn SEO 2015

H1 chứa từ khoá thường lấy tiêu đề làm thẻ H1

H2 chứa từ khóa

H3 chứa từ khóa

chiến lược chọn từ khóa để SEO

Nội dung cách viết bài chuẩn SEO 2015

Nội dung chứa ít nhất 300 từ.

Nội dung có mật độ từ khóa 2%–>5% đẹp nhất là 3%

Nội dung có chứa từ khóa trong 50-100 từ đầu tiên.

Nội dung chứa ít nhất một hình ảnh với từ khóa trong thuộc tính ALT.

Nội dung chứa ít nhất một từ khóa in đậm.

Nội dung chứa ít nhất một từ khóa được in nghiêng.

Nội dung chứa ít nhất một từ khóa được gạch dưới.

Nội dung có chứa từ khóa trong neo văn bản của ít nhất một liên kết bên ngoài.

Nội dung có chứa từ khóa trong neo văn bản của ít nhất một liên kết nội bộ. Ví dụ như ở đây thuộc nội dung của danh mục cần SEO là  học SEO web là một liên kết nội bộ

Nội dung có chứa từ khóa trong 50-100 lời cuối cùng