Các bước thực hiện SILOING cho website mới toanh

Công cụ tìm kiếm đẩy thứ hạng của website trong bảng kết quả tìm kiếm tương ứng cho mỗi từ khóa (keywords) khác nhau chứng minh rằng nó phù hợp với chủ đề người dùng cần tìm.

Mục tiêu chính của SEO là để cải thiện website, để từ đó khai thác các từ khóa mục tiêu – chủ đề phải gắn liền với từ khóa và có giá trị.

Không ít trường hợp, một website thường giống như nơi tổng hợp của vô số thông tin không liên quan đến nhau với chủ đề không rõ ràng.

Siloing ra đời như một website giúp bạn liên kết các chủ đề khác nhau trên website và tạo tiền đề đẩy thứ hạng lên cao hơn.Nó là yếu tố cốt lõi để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và thường là một chủ đề nâng cao.

Thuật ngữ Siloing là cách để xác định khái niệm về việc nhóm những thông tin có liên quan đến nhau vào những nơi dễ thấy trong trang web.

Cũng giống như các chương trong một cuốn sách, một silo đại diện cho một nhóm các nội dung theo tên gọi hoặc chủ đề cụ thể trên trang web của bạn.

Lý do cần tập hợp & phân loại này là để tối ưu hóa SEO nghĩa là công cụ tìm kiếm ưu tiên “từ khóa” liên quan nằm trong danh mục của trang và sau đó phần còn lại của trang web sẽ được hỗ trợ tối đa bởi các nội dung có liên quan.

Các trang web có thứ hạng cao được xây dựng trên 1 quan niệm rằng một trang web về mặt hình thức cũng cần được sắp xếp như một bài luận án tiến sĩ 😀.

Một luận án có tiêu đề xác định, rõ ràng, bản tóm tắt, bảng nội dung, sau đó nội dung được liệt kê để củng cố toàn bộ chủ đề của luận án như một khối toàn thể, tất cả đều có tính tham khảo và chú thích để hỗ trợ cho chủ đề.

Thông thường, những trang web có thông tin lớn hay gặp tình trạng mất dạng trong kết quả tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing ..) khi một ai đó thực hiện một truy vấn tìm kiếm tới các bộ máy tìm kiếm này (SERPs) bởi vì họ thiếu một chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hữu cơ hay chiến lược của họ không có đủ thu hút bởi thiếu tính liên quan giữa chủ đề không rõ ràng hoặc không có siloing.

Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy một chiến lược để cải thiện tính liên kết giữa giao diện trong trang web qua siloing với mục đích để cải thiện thứ hạng từ khóa.

Tổng quan giới thiệu
Siloing đòi hỏi một quá trình gồm nhiều bước lập kế hoạch và thực hiện.

Bước 1: Bắt đầu quá trình siloing bằng cách xác định giao diện trang web của bạn. Trả lời câu hỏi bao gồm:

Những giao diện chủ đề hiện đang xếp hạng cho trang web của bạn?

Những chủ đề có liên quan cho trang web của bạn?

Người dùng tìm kiếm nội dung của bạn như thế nào (các truy vấn tìm kiếm chính)?

Làm thế nào bạn có thể giúp giao diện rõ ràng hơn?

Bước 2: Xem xét liệu bạn có thể thực hiện một silo vật lý thông qua cấu trúc thư mục của trang web và áp dụng nếu có thể. Để thay thế, mai chúng ta sẽ thảo luận về virtual silos – nơi chuyển hướng và liên kết giao diện.

Bước 3: Kiểm tra kỹ các cấu trúc liên kết triển khai trong cả trang web, việc áp dụng các kỹ thuật liên kết giữa các trang để củng cố giao diện trang web.

Bước 4: Sản xuất các nội dung có liên quan, chuyên nghiệp và chất lượng bao gồm từ khóa mục tiêu trong Silos thích hợp.