Học kinh doanh qua video clip

Học web giới thiệu bài đầu tiên  Học kinh doanh qua video clip  “Giá trị của một con ốc”

==>3 ngàn chỉ là giá trị của con ốc đó thôi, không phải giá trị của 1 khách hàng… Hãy xem khách hàng là thượng đế. Giá trị của của con ốc khác giá trị của khách hàng

Bài học thứ 2 học web giới thiệu là video clip “Đối thủ” từ khoảng khắc kì diệu

===>Có đối thủ cạnh tranh cho ta cái nhìn trọn vẹn về công việc mình đang thực hiện.

Tiếp tục là video thứ 3 mà học web giới thiệu:  “Trí tuệ kinh doanh”

Người lanh lợi thì sẽ thấy được cái lợi trước mắt, người thông minh sẽ thấy được cái lợi ở gần, nhưng người có trí tuệ kinh doanh phải là người vừa lanh lợi, thông minh và sáng suốt khi vừa phải thấy cái lợi từ xa và cái lợi trước mắt của mình. 

Video 4 là một số tình huống kinh doanh hiệu quả từ một câu chuyện có thật. Hãy tận dụng thời cơ ở bất kỳ hoàn cảnh nào.