Top học kinh doanh

Top học kinh doanh hiện có 2 bài đăng

Nếu không muốn bán hàng giỏi thì đừng đọc bài này
23-07-2015 0 0 0

Những bài học cuộc sống:     – Chinh phục khách hàng   Ỳ nghĩa : Phải tạo ra những sản phẩm đặc biệt và đảm bảo chất lượng tuy chi phi cao và lợi nhuận sẽ không nhiều nhưng sẽ ...

Học kinh doanh qua video clip
1-05-2014 0 0 0

Học web giới thiệu bài đầu tiên  Học kinh doanh qua video clip  "Giá trị của một con ốc" ==>3 ngàn chỉ là giá trị của con ốc đó thôi, không phải giá trị của 1 khách hàng... Hãy xem khách hàng ...