[Series Listia] Bài 2: Luật của người mua và người bán trên Listia

Những điều cần lưu ý cho người mua và người bán khi dropshipping trên Listia

Chúng tôi cam kết xây dựng một cộng đồng đáng tin cậy, nơi tất cả mọi người đã vui vẻ và
đối xử với người khác theo cách mà họ muốn được đối xử.
Hầu như tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng tôi là cả người mua và người bán, nên
xem xét những hướng dẫn hữu ích:

Người mua trên sàn listia:

1. Đọc kỹ thông tin và mô tả danh sách trước khi đấu thầu.
2. Khi bạn giành chiến thắng một mục, cung cấp lưu trữ Địa chỉ Vận chuyển của bạn
cho người bán (tránh tự nhập địa chỉ của bạn trong danh sách tin nhắn / email).3. PayPal (với PayPal Protection mua) là cách an toàn nhất để trả tiền cho vận
chuyển. Hãy nhớ rằng PayPal Protection mua chỉ có sẵn khi bạn chọn “thanh toán hàng hóa và dịch vụ”, như trái ngược với “gửi tiền cho bạn bè hoặc gia đình” trên PayPal.
4. Gửi tin thanh toán và vận chuyển thông tin cho người bán khi bạn giành chiến
thắng, do đó bạn có thể nhận được các mục của bạn một cách nhanh chóng
hơn. Hãy chắc chắn để làm như vậy trong vòng 7 ngày kể từ ngày trúng mục.

Luật của người mua và người bán trên Listia

Người bán khi dropshipping trên Listia:

1. Cung cấp danh hiệu đơn giản và ngắn gọn, rõ ràng hình ảnh (tránh hình ảnh chứng
khoán), và mô tả chi tiết.
2. Cung cấp một trong những phương thức giao hàng sau: Vận chuyển miễn phí, Vận
chuyển chính xác, Flat Rate Shipping, hoặc giao hàng kỹ thuật số.
3. Đồng { theo thông qua vào danh sách của bạn bất kể số tiền giá thầu cuối cùng.
4. Đồng { theo thông qua vào danh sách của bạn, bất kể ai thắng hàng của bạn.
5. Cho phép 7 ngày kể từ ngày niêm yết đầu để nghe lại từ một người mua trước khi
niêm yết lại.
6. mục an toàn gói (s) cho an toàn giao hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp
giao hàng / theo dõi xác nhận.