Đề Thi Thử 6-10

Mời các bạn thử sức với  một số đề thi thử ĐH từ số 6 đến số 10, qua đây bạn có thể kiểm tra được khả năng về ngữ pháp anh văn của bạn. Chúc bạn có một bài kiểm tra tốt.

Các bạn nhấp chuột vào 5 dường links dưới để tải về và làm thử, sau mỗi bài test có đáp án các bạn có thể check lại.

Đề Thi Thử 6-10

De thi thu DH Anh so 6

De thi thu DH Anh so 7

De thi thu DH Anh so 8

De thi thu DH Anh so 9

De thi thu DH Anh so 10