Hướng dẫn sử dụng Mozview chi tiết từ A-Z

Hướng dẫn sử dụng Mozview chi tiết từ A-Z, Cấu hình chạy kiếm View từ Google, Cấu hình chạy kiếm View từ 1 Website bất kỳ, click tương tác Internal Link, Cấu hình chạy kiếm View từ 1 hệ thống Backlink, sau đó click về Website mình, Cấu hình Query lấy View từ Youtube và Click to Web …

Hướng dẫn sử dụng Mozview

 

 

Cấu hình chạy kiếm View từ Google

⚠️ Query:
Search=https://www.google.com.vn
Key=khoa hoc seo|hoc seo ha noi
OnTime=5-10
Click=vietmoz.edu.vn⚠️ Cấu hình:
Tự động Click: 1 lần
CPC: 2 Coin
Deley: 5-10 giây
Bắt đầu: 0 giờ
Kết thúc: 24 giờ
Tổng thời gian: 60 giây———
‼️ Giải thích:http://google.com.vn hoặc https://google.com.vn đều dạng như nhau (Ta coi đây là nguồn từ Google)
Key: Các từ khóa mình muốn hệ thống tự search, cài đặt Random từ khóa search bằng cách thêm dấu |
Click: Search Key trên xong muốn click trang nào
OnTime=5-10 nghĩa là thời gian ở lại trên Google 5-10 giây (làm vầy sẽ giống người dùng hơn, các bạn có thể đặt là 3-5 giây cũng được nhưng mình thì thích 5-10 giây hơn‼️ Mọi người test Query này nếu lỗi thì hú mình nhé

 

Cấu hình chạy kiếm View từ 1 hệ thống Backlink, sau đó click về Website mình.

⚠️ Query: ViewList=http://www.thegioiseo.com/…/google-su-dung-top-level-domai…/ http://www.thegioiseo.com/…/hd-tim-kiem-kem-theo-list-200-…/ http://www.thegioiseo.com/…/lich-khai-giang-cac-khoa-hoc-s…/ http://www.thegioiseo.com/…/hoc-seo-cung-vietmoz-uu-dai-da…/ OnTime=10-15 Click=vietmoz.edu.vn Ontime=25-40⚠️ Cấu hình:
Tự động Click: 1 lần
CPC: 2 Coin
Deley: 5-10 giây
Bắt đầu: 0 giờ
Kết thúc: 24 giờ
Tổng thời gian: 120 giây———
‼️ Giải thích:ViewList=http://igoo.vn đây là danh sách Backlink muốn View
OnTime=10-15 nghĩa là thời gian ở lại trên backlink 10-15 giây
sau đó sẽ click vào đường dẫn http://vietmoz.edu.vn
Rồi tiếp tục OnTime=25-40 giây nữa trên đó rồi thoát.Query này sẽ ngon hơn nếu thêm 1 thao tác click nữa bên trong web, tuy nhiên sẽ cấu hình ở 1 Query khác.‼️ Mọi người test Query này nếu lỗi thì hú mình nhé

Cấu hình chạy kiếm View từ 1 Website bất kỳ, sau đó click tương tác Internal Link

⚠️ Query: View=http://igoo.vn OnTime=15-20 Click=http://vietmoz.edu.vn OnTime=15-20 Click=khoa-hoc-seo OnTime=15-20⚠️ Cấu hình:
Tự động Click: 1 lần
CPC: 2 Coin
Deley: 5-10 giây
Bắt đầu: 0 giờ
Kết thúc: 24 giờ
Tổng thời gian: 120 giây———
‼️ Giải thích:View=http://igoo.vn đây là nguồn Backlink muốn View (1 Backlink)
OnTime=15-20 nghĩa là thời gian ở lại trên igoo 15-20 giây
sau đó sẽ click vào đường dẫn http://vietmoz.edu.vn
Kế đó sẽ click vào đường dẫn khoa-hoc-seo
Rồi tiếp tục OnTime=15-20 giây nữa trên link đó‼️ Mọi người test Query này nếu lỗi thì hú mình nhé

 

Cấu hình Query lấy View từ Youtube và Click to Web

⚠️ Query
Search=https://www.youtube.com/
Key=đào tạo seo vietmoz|dao tao seo vietmoz|
daotaoseo vietmoz
OnTime=5-10
Click=scUxFqK_p-I
OnTime=15-30
Click=vietmoz.edu.vn

⚠️ Cấu hình:
Tự động Click: 1 lần
CPC: 2 Coin
Deley: 300-400 giây
Bắt đầu: 0 giờ
Kết thúc: 24 giờ
Tổng thời gian: 120 giây

———
‼️ Giải thích:
Search=http://youtube.com/ (tự search vào Youtube) sau đó click các Key bên dưới
Key: Các từ khóa mình muốn hệ thống tự search, cài đặt Random từ khóa search bằng cách thêm dấu |
Click=scUxFqK_p-I (ID Video của các bạn)
OnTime=5-10 nghĩa là thời gian ở lại trên Google 5-10 giây (làm vầy sẽ giống người dùng hơn, các bạn có thể đặt là 3-5 giây cũng được nhưng mình thì thích 5-10 giây hơn
Click=vietmoz.edu.vn (click về web các bạn)
‼️ Mọi người test Query này nếu lỗi thì hú mình nhé