Hệ sinh thái Data Blogging cần thiết để đa dạng Phantom Keyword trên nhiều nền tảng

Để phát triển một hệ sinh thái với những tài nguyên miễn phí đó là một chiến lược tiết kiệm cực kì hiệu quả dành cho SEO.

Chúng ta biết rằng những site có độ tuổi lâu đời đều được Google đánh giá cao và ưu tiên, vậy tại sao những tài nguyên này lại không được sử dụng tới?.

Trước tiên tôi phải nói về điểm lợi của các Blog miễn phí này.

  • Nó được thừa hưởng sức mạnh bởi domain gốc, có tuổi đời cao (ví dụ blogger của Google tuy các chỉ số DR UR không có nhưng nó vẫn là một sub trên domain gốc, điểu hiển nhiên nó dễ SEO hơn rất nhiều so với một website mới tinh được setup “hãy thử và cảm nhận”), đương nhiên danh sách dưới đây sẽ có nhiều cái mạnh hơn thế rồi vì nó được hưởng thêm chỉ số gốc.
  • Nó miễn phí hoàn toàn.
  • Nó dễ SEO vì được thừa hưởng sức mạnh gốc.
  • Nó có Real Rank ổn hơn bất kì website mới nào với điểm xuất phát bằng 0/0/0.
  • Nó đều là link Dofollow.
  • Vân vân và mây mây.

Đó chỉ là một số đặc điểm mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất, nhưng đa phần không ai làm đúng mà chỉ lấy nó ra để spam.

Hãy phát triển các Authority Site này như một Money Site đích thực bạn sẽ được nhiều lợi hơn thế nữa, hãy đánh vào nhiều điểm mạnh mà nó mang lại.

Dưới đây là một ít data để chúng ta có thể phát triển một hệ sinh thái lớn mạnh

List Authority Site

https://www.insanejournal.com/
http://www.blogdrives.com/
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user
http://www.blogigo.com/
https://bloopist.com/
https://www.dreamwidth.org/
http://www.hatena.com/
https://www.livejournal.com/
https://issuu.com/
http://jigsy.com/
https://www.livejournal.com/
https://medium.com/
https://www.moonfruit.com/
https://www.over-blog.com/
http://pen.io/
http://www.postagon.com/
http://www.soup.io/
https://www.tumblr.com/
http://www.typepad.com/
https://wallinside.com/
https://www.weebly.com/
http://iblog.at/
https://www.emyspot.com/
http://iseekblog.com/
http://inube.com/
http://business.blinkweb.com/
http://www.beep.com/
http://www.angelfire.lycos.com/
https://www.yola.com/

P/S: Lấy nguồn từ website kingseo.edu.vn