[Học SEO web]Cách đặt backlink từ profile các trang có PR cao

 Cách đặt backlink từ profile

1) BACKLINK từ PROFILE trang sba.gov

Truy cập vào trang http://www.sba.gov/user/login để đăng ký 1 tài khoản

dang ky sba.gov

Điền các thông tin cần thiết vào và bấm Create new Account

kiem tra link dofollow

Điền tiếp mô tả các nội dung & link cần SEO

khai bao url can SEO

 

2) BACKLINK từ PROFILE trang good.is

a) Đăng ký tài khoản

dang ky good

 

b) Post 1 link cần SEO & mô tả ngắn anchor text cho Link (title)

dang ky link dofollow good.is

 

c) Khai báo website (chính là link cần SEO)

profile good.is

3) BACKLINK từ PROFILE trang orcid.org

a) Đăng ký profile từ orcid.org

dang ky orcid

b) Khai báo website trong profile vừa mới đăng ký

 

dang ky link orcid

c) Đăng ký link và kiểm tra link dofollow từ orcid.org

kiem tra link dofollow orcid

 

4) BACKLINK từ PROFILE trang sourceforge.net

a) Đăng ký tài khoản

dang ky sourceforce

b) Tạo 1 project

khai bao ten project

add project sourceforge de dang ky link

c) Khai báo mô tả project & website liên quan ( Link website cần SEO)

 

dang ky link sourceforce