Bí mật SEO local chưa từng được tiết lộ

Bí mật SEO local chưa từng được tiết lộ, đơn giản là các bạn đăng ký website đến những địa chỉ lưu thông tin website hoặc địa chỉ của doanh nghiệp hay cá nhân bạn!

Bí mật SEO local

Ở Việt Nam và nước ngoài đều có những dịch vụ này và thường có phí, tuy nhiên rất rẻ so với công sức mình phải content & viết bài hàng ngày, do chất lượng backlink từ các trang này có chất lượng rất tốt.  Các trang web cho chia sẻ địa chỉ thông tin doanh nghiệp sẽ được cập nhật tại box này.

aboutus.com 65 13,338 1 0 5 Nov ’16
vnn.vn 62 25,732 12 0 8 Jun ’16
trangvangvietnam.com 60 59,591 1 0 10 Jun ’16
atlanta.com 54 286,600 1 0 8 Jun ’16
niengiamtrangvang.com 49 1,420,329 13 0 3 Sep ’16
nhungtrangvang.net 41 14,393,901 1 0 10 Sep ’16