Hiểu Silo trong SEO theo cách đơn giản nhất – Mai Văn Quốc

1. Silo là gì :
Hiểu Silo trong SEO theo cách đơn giản nhất –  Dùng để phân định ra từng chủ đề riêng biệt. Ví dụ như báo thì nó làm rất nhiều mảng nên silo càng quan trọng. Ví dụ như báo thì nó làm rất nhiều mảng nên silo càng quan trọng. Hufftingpost chẳng hạn ở mỗi danh mục thì nó chỉ show ra các bài viết cùng danh mục đó, không bao giờ có bài viết ở danh mục khác xuất hiện ở đấy. Với niche site thì luôn cùng 1 chủ đề không biết có ảnh hưởng nhiều không (đang test)

Hiểu silong trong SEO theo cách đơn giản nhất - 1
– Tạo cấu trúc Internal Link chặt chẽ không có liên kết gãy để Bot index tốt hơn, truyền sức mạnh tương tự.
2. Cách đi Internal Link ? Có 2 cấu trúc
– Cấu trúc 1: Truyền sức mạnh toàn website từ homepage => category => post.
Ví dụ có 3 category trong đó có 1 news category Đặt 3 category này lên menu hoặc footer. Bài viết 1 trong danh mục 1 liên kết với danh mục 2, homepage(không cần cũng OK), bài viết liên quan cùng danh mục. Bài viết 2 trong danh mục 1 liên kết với bài viết 1, bài viết trong cùng danh mục or category or home. Tương tự với danh mục 2. Với News Category thì bài viết 1 cần liên kết đến homepage(bắt buộc), bài viết 2 liên kết đến bài 1 và tùy chọn liên kết bạn muốn.

Hiểu silong trong SEO theo cách đơn giản nhất - 2
– Cấu trúc 2: SEO Category là chính.
Ở cách này thì bài viết đầu tiên trỏ link về category, bài 2 trỏ về bài đầu tiên và internal link bất kỳ.
3. Lưu ý khi dùng Internal Link
– Không liên kết các bài viết khác chủ đề. Nếu liên kết thì phải thêm nofollow !!
Theo thím Quốc  – https://www.facebook.com/quocmaivan.uit?hc_location=ufi