C#-quản lý quán cafe

Hocweb tiếp tục giới thiệu các bạn  một  bài tập về  lập trình phần mềm nhỏ quản lý quán cafe

Cụ thể là bài tập xử lý thêm, xóa, sửa thông tin của lớp cafe Để đơn giản hocweb

quay phim lại để các bạn tiện theo dõi. Video gốc là từ truonghoctructuyen cũng là

tác giả của video clip này luôn nha các bạn 

1) Chuyển đổi code sang hướng đối tượng

2) Sử dụng Array List để thêm, xóa, sửa

3) Giải thích chi tiết ý tưởng hướng đối tượng

Link youtube:

Sửa