[Bài 1] Cài đặt Trixbox

     Chào các bạn!!! Hôm nay, hocweb sẽ hướng dẫn các bạn [Bài 1] Cài đặt Trixbox. Để học tin học viễn thông thì chắc chắn chúng ta phải biết về trixbox. Trixbox là công cụ chính để hỗ trợ các bạn học và thực hành tốt. Bây giờ mình xin bắt đầu hướng dẫn cài đặt:

 1. Chạy chương trình VMware Workstation lên và chọn File -> New Virtual Machine Wizard -> Next -> Next ta được hình như sau:
  1
  Chú ý: chọn I will install the operating system later.
 2. Chọn hệ điều hành Linux:
  1
 3. Chọn dung lượng cho ổ cứng rồi next:
  1
 4. Chọn Customize Hardware…:
  1
 5. Chọn đường dẫn đến file iso cài đặt trixbox rồi chọn finish:
  1
 6. Giờ bắt đầu cài đặt Trixbox:
  1
 7. Chờ Trixbox cài đặt đến khi hiện như hình rồi chọn ngôn ngữ:
  1
 8. Sau đó đặt password cho Trixbox:
  1
 9. Đăng nhập Trixbox bằng password đã đặt ở trên:
  1
 10. Máy client truy cập vào server trixbox qua IP 172.17.1.33, IP giống hình ở trên.
  1
 11. PBX setting để tạo extension:
  1
 12. Sau đó vào Admin và tạo 2 extension. Vậy là xong.
  Các bạn tải Trixbox tại đây.