Tham khảo về Event Tracking Code – VEXERE.COM

Một số tài liệu về event tracking code của Vé Xe Rẻ – vexere.com mà Học Web sưu tầm được chia sẻ cho đọc giả qua bài viết dưới đây. Nếu có thắc mắc gì thì comment bên dưới nhé!

A- EVENT TRACKING CODE:

I- QUY TRÌNH GIAO DỊCH :

1/ TÌM VÉ – Button : Tìm vé

a/ Trang chủ :

Event tracking code - 1

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Tìm vé', 'click',’Tìm vé tại Trang chủ’);

 

b/ Trang nhà xe – bến xe :

Event tracking code - 2

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Tìm vé', 'click',’Tìm vé tại Trang nhà xe- Render ra Nhà xe’);
ga('send', 'event', 'Tìm vé', 'click',’Tìm vé tại Trang nhà xe- Render ra Bến xe’);

 

c/ Trang Tuyến đường :

Event tracking code - 3

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Tìm vé', 'click',’Tìm vé tại Trang Tuyến đường Sài Gòn đi Cần Thơ - Render ra Tuyến đường’);

 

d/ Trang tin tức :

Event tracking code - 4

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Tìm vé', 'click',’Tìm vé tại Trang Tin tức’);

* REPORT :

– Biết được số lượng search tìm vé tại các trang (trang chủ, trang nhà xe, trang tin tức…)

 

2/ CHỌN NGÀY – Button : Chọn ngày

a/ Trang chủ :

Event tracking code - 5

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Chọn ngày', 'click',’Chọn ngày tại Trang Chủ - Render ra Tuyến đường’);

 

 • Link Sài Gòn -> Hà Nội .. sử dụng : UTM builder (list 50 tuyến đường sẽ có bổ sung kèm 50 UTM Builder)

 

b/ Nhà xe :

Event tracking code - 6

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Chọn ngày', 'click',’Chọn ngày tại Nhà xe Tuấn Hưng tuyến Sài Gòn đi Cần Thơ - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);

 

 

* REPORT :

– Biết được nhu cầu của các tuyến đường để :

 1. Có sự điều chỉnh thứ tự ưu tiên theo mức độ phổ biến hoặc đưa các tuyến đường có các hãng xe cần PR ở các vùng miền túy ý theo chiến lược Marketing (Trang chủ).
 2. Hoặc ưu tiên vị trí hàng đầu cho các tuyến đường cần đẩy mạnh theo ý đồ của nhà xe.

 

3/ ĐẶT VÉ / ĐIỆN THOẠI – Button : Đặt vé / Điện thoại

a/ Trang Tuyến đường :

Event tracking code - 7

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Đặt vé', 'click',’Đặt vé tại Tuyến đường Sài Gòn đi Nha Trang Nhà xe Quang Hạnh - Render ra Tuyến đường + Nhà xe’);
ga('send', 'event', 'Điện thoại', 'click',’Điện thoại tại Tuyến đường Sài Gòn đi Nha Trang Nhà xe Phương Trang - Render ra Tuyến đường + Nhà xe’);

 

 

b/ Trang Nhà xe + Tuyến đường :

Event tracking code - 8

 

 

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Đặt vé', 'click',’Đặt vé tại Nhà xe Liên Hưng tuyến Sài Gòn đi Cam Ranh - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);

 

ga('send', 'event', 'Điện thoại', 'click',’ Điện thoại Nhà xe Liên Hưng tuyến Sài Gòn đi Cam Ranh - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’’);

 

* REPORT :

– Biết được số lượng nhu cầu đặt vé, điện thoại.. của từng tuyến đường để :

 1. Ưu tiên vị trí hàng đầu cho các nhà xe đối tác.
 2. Có được danh sách các nhà xe được người dùng quan tâm tìm kiếm à danh sách nhà xe đối tác tiềm năng mà team BMS cần lưu ý.

 

 

4/ CHỌN GHẾ / ĐIỆN THOẠI ĐẶT VÉ (Box chi tiết) – Button : Tiếp tục / Gọi trực tiếp

http://vexere.com/vi-VN/ve-xe-khach-tu-sai-gon-di-nha-trang-khanh-hoa-ngay-06-05-2015-129t23591.html

a/ Chọn ghế :

 Event tracking code - 9

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Chọn ghế', 'click',’Chọn ghế Nhà xe Liên Hưng tuyến Sài Gòn đi Nha Trang – Khánh Hòa - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);

 

b/ Điện thoại đặt vé :

Event tracking code - 10

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Điện thoại đặt vé', 'click',’ Điện thoại đặt vé Vé Xe Rẻ - Nhà xe Liên Hưng tuyến Sài Gòn đi Nha Trang – Khánh Hòa - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);

cho số 19006484 / 1900969681

ga('send', 'event', 'Điện thoại đặt vé', 'click',’ Điện thoại đặt vé Nhà xe - Nhà xe Liên Hưng tuyến Sài Gòn đi Nha Trang – Khánh Hòa - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);

cho số điện thoại bất kỳ của nhà xe..

 

* REPORT :

– Biết được số lượng nhu cầu đặt vé, điện thoại.. của từng tuyến đường để :

 1. Ưu tiên vị trí hàng đầu cho các nhà xe đối tác.
 2. Có được danh sách các nhà xe được người dùng quan tâm tìm kiếm à danh sách nhà xe đối tác tiềm năng mà team BMS cần lưu ý.

 

5/ THANH TOÁN VÉ XE (Trang Thanh toán) – Button : Thanh toán

Event tracking code - 11

 

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Nhập thông tin Thanh toán', 'click',’Nhập thông tin – Họ tên - Thanh toán Nhà xe Tiến Oanh tuyến Sài Gòn – Đắk Lắk - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);
ga('send', 'event', 'Nhập thông tin Thanh toán', 'click',’Nhập thông tin - Di động - Thanh toán Nhà xe Tiến Oanh tuyến Sài Gòn – Đắk Lắk - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);

 

ga('send', 'event', 'Nhập thông tin Thanh toán', 'click',’Nhập thông tin – Email - Thanh toán Nhà xe Tiến Oanh tuyến Sài Gòn – Đắk Lắk - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);

 

ga('send', 'event', 'Nhập thông tin Thanh toán', 'click',’Nhập thông tin – Hoàn tất - Thanh toán Nhà xe Tiến Oanh tuyến Sài Gòn – Đắk Lắk - Render ra Nhà xe + Tuyến đường’);

 

 

* REPORT :

– Biết được số lượt điền thông tin thanh toán để :

 1. Ưu tiên vị trí hàng đầu cho các nhà xe đối tác.
 2. Có được danh sách các nhà xe được người dùng quan tâm tìm kiếm à danh sách nhà xe đối tác tiềm năng mà team BMS cần lưu ý.

 

6/ THÔNG BÁO MUA VÉ THÀNH CÔNG :

http://vexere.com/vi-VN/Booking/TicketInfo?ticketCode=LRNUGJ&phoneNumber=0938001642&PaymentMethod=123PAY

Event tracking code - 12

* KHÔNG TRACKING BẰNG EVENT MÀ TRACKING BẰNG CODE GA EC.

 

II- EVENT TRACKING URL / BUTTON / BANNER KHÁC :

1/ BANNER :

 

Event tracking code - 13

 

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Mạng lưới Nhà xe', 'click',’Yêu thích Nhà xe 1, 2, 3..’);

ga('send', 'event', 'Bến xe', 'click',’Yêu thích Bến xe 1, 2, 3…’);

 

ga('send', 'event', 'Phần mềm VBMS', 'click',’Yêu thích Phần mềm VBMS’);

 

* REPORT :

– Biết được số lượt tương tác từ banner nhà xe / bến xe / phần mềm VBMS để :

 • Có sự điều chỉnh thứ tự ưu tiên theo mức độ phổ biến hoặc ưu tiên vị trí hàng đầu cho các nhà xe đối tác chiến lược cần PR theo plan Marketing.
 • Đánh giá nội dung, mức độ thu hút user của banner phần mềm VBMS để từ đó có sự điều chỉnh, tối ưu phù hợp.

 

2/ URL – TRONG CÁC BÀI VIẾT PR / COUPON / PROMOTION :

Event tracking code - 15

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Promotion', 'click',’Đặt vé Giảm giá Sapa Express từ Hà Nội đi Sapa’);

 

* REPORT :

– Biết được số lượt tương tác từ URL của các chương trình khuyến mãi để :

 • Đánh giá hiệu quả của chiến dịch khuyến mãi để có sự điều chỉnh kịp thời.

 

3/ VIDEO :

 

Event tracking code - 16

* ĐỀ XUẤT :

ga('send', 'event', 'Phần mềm VBMS', 'Play',’Video Phần mềm VBMS’);

 

ga('send', 'event', 'Phần mềm VBMS', 'Download',’Video Phần mềm VBMS’);

 

* REPORT :

– Biết được số lượt tương tác (play, download) video phần mềm VBMS để :

 • Đánh giá nội dung, mức độ thu hút user của video phần mềm VBMS để từ đó có sự điều chỉnh, tối ưu phù hợp.

 

4/ KHÁC :

– Vexere có thể sử dụng Event tracking vào các trường hợp sau như :

 • Thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm VBMS cho phép đối tác download;
 • Phát triển thêm tính năng đăng ký nhận email marketing;
 • Cho phép đăng ký làm thành viên tích điểm khuyến mãi;
 • Tích hợp tính năng live chat;
 • Muốn tracking lượt like, share từ social…
 • Hoặc các tính năng advance khác (Rank tracking, Scroll reach – Tính năng tracking xem người dùng tương tác trên website như thế nào mà Ninh đã share..)

 

B- CHECK HÀNH VI KÉO CHUỘT LÊN XUỐNG CỦA NGƯỜI DÙNG :

– Full 3 link hướng dẫn tracking Sroll Reach :

http://cutroni.com/blog/2014/02/12/advanced-content-tracking-with-universal-analytics/

http://cutroni.com/blog/2012/02/21/advanced-content-tracking-with-google-analytics-part-1/

http://cutroni.com/blog/2012/02/23/advanced-content-tracking-with-google-analytics-part-2/

 

 • Đã có heatmap nên phần này tạm thời chưa cài.

 

* Link hướng dẫn 1 số tính năng của Event Tracking GA :

http://www.koozai.com/blog/analytics/the-complete-google-analytics-event-tracking-guide-plus-10-amazing-examples/