12 bước viết thư bán hàng

12 bước viết thư bán hàng giúp bạn viết 1 bài sale page thành công

12-buoc-viet-thu-ban-hang

1.Nêu ra các vấn đề thực trạng đúng đang diễn ra (Bi & Nhi thực tại)

2.Nói ra các vấn đề khách hàng đang gặp gặp phải

3.Cách giải pháp giải quyết khó khăn của KH

4.Xây dựng niềm tin

5.Đưa ra càng nhiều lợi ích cho khách hàng càng tốt

6.Giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, video.

7.Cảm nhận của khách hàng cũ.

8.Bằng chứng và chứng nhận

9.Quà tặng kèm lớn

10.Đưa ra mức giá và giải thích tính hợp lý của nó

11. Bảo hành manh tay

12. Chốt sales khôn khéo