Top bàn phím

Top bàn phím hiện có 1 bài đăng

Bàn phím chống bụi bẩn của Macbook được Apple cấp bằng sáng chế
18-03-2018 0 0 0

Bàn phím chống bụi bẩn phiên bản của MacBook đang được nghiên cứu để sáng chế. Nhờ cơ chế hoạt động đặc biệt, nên giúp ngăn chặn và đẩy tạp chất ra khỏi bàn phím. Ngày 09/03/2018, Apple ...