Top assembly

Top assembly hiện có 3 bài đăng

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ASSEMBLY BẰNG EMU8086
28-11-2016 0 0 0

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy một chương trình Assembly trên EMU 8086 chi tiết nhất có thể. Key crack: User:  ISHAAN hoặc glaitm    Key:27R3VDEFYFX4N0VC3FRTQZX ;Viết chương trình hiện ra câu ...

Một số bài tập Hợp Ngữ (Assembler) tham khảo
27-11-2016 0 0 0

Bài 1: Viết chương trình hiện ra câu "Hello Assembly"  .MODEL small .STACK 100h .DATA Message db ‘Hello Assembly!$’ .CODE ProgramStart: Mov    AX,@DATA Mov    DS,AX Mov    DX,OFFSET Message Mov    AH,9 Int       ...

[ASSEMBLY] BÀI 1: NHẬP MÔN ASSEMBLY VỚI HELLO WORD
17-11-2016 0 0 0

Nhập môn Mục đích Làm quen với ngôn ngữ lập trình Assembly Biết cách viết, dịch, chạy và chẩn lỗi (debug) một vài chương trình đơn giản Tóm tắt lý thuyết Hợp ngữ (assembler) là ngôn ngữ bậc ...