Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến xếp hạng trang web trên Google

Các yếu tố về từ khóa (mức độ ảnh hưởng giảm dần)

 1. Từ khoá có trong Title.
 2. Từ khóa xuất hiện khi mở đầu của Title
 3. Từ khóa có trong tên miền gốc (ví dụ seomaster.vn).
 4. Từ khoá có trong thẻ H1.
 5. Từ khóa có trong liên kết nội bộ.
 6. Từ khoá có trong backlink.
 7. Từ khóa xuất hiện ở đầu thẻ H1
 8. Từ khoá xuất hiện trong 150 từ đầu tiên.
 9. Từ khoá có trong Subdomain.
 10. Từ khóa có trong URL (tên file).
 11. Từ khóa có trong URL (thư mục).
 12. Từ khóa có trong các heading khác (h2 – h6).
 13. Từ khoá có trong thẻ Alt (hình ảnh).
 14. Từ khoá được lặp lại trong các văn bản HTML.
 15. Từ khoá có trong tên file ảnh (ví dụ tu-khoa.jpg)
 16. Từ khoá có trong thẻ bôi đậm (<b>, <strong>).
 17. Mật độ từ khoá theo công thức (Số Từ khóa / Tổng số từ < 5%)
 18. Từ khoá có trong MARC Danh sách các trang.
 19. Từ khoá có trong tham số truy vấn của trang (?name=value).
 20. Từ khoá có trong thẻ in nghiêng (<i>, <em>).
 21. Từ khóa có trong thẻ Meta Description.
 22. Từ khoá có trong phần mở rộng tập tin trên trang.
 23. Từ khoá có trong thẻ comment HTML <!–comment –>.
 24. Từ khoá có trong thẻ Meta Keywords.

200 yếu tố xếp hạng trang web google

Yếu tố không phải từ khóa (trọng số giảm dần)

 1. Nội dung gốc, độc đáo.
 2. Nội dung luôn được làm mới.
 3. Có sử dụng liên kết nội trỏ đến.
 4. Lịch sử các lần thay đổi nội dung
 5. Có sử dụng link out trên trang.
 6. Định dạng URL tĩnh (không có tham số).
 7. Tỷ lệ của HTML / văn bản người dùng (> 30%).
 8. Sự tồn tại của thẻ Meta Description.
 9. HTML Validation đạt chuẩn W3C
 10. Sử dụng của các yếu tố Flash
 11. Sử dụng quảng cáo trên trang
 12. Sử dụng Google AdSense trên trang

Yếu tố Xếp hạng Google dựa trên liên kết

 1. Từ khoá trong Anchor Text  trong các liên kết từ bên ngoài
 2. Mức độ phổ biến của liên kết (chất lượng + số lượng)
 3. Đa dạng của các nguồn liên kết (vị trí, tên miền,..).
 4. Mức độ uy tín của trang đặt liên kết
 5. Trao đổi liên kết (liên kết 2 chiều).
 6. Sự khác biệt so với các nguồn liên kết bên ngoài
 7. Từ khoá trong Anchor Text đến từ các liên kết nội bộ
 8. Vị trí đặt nội dung trên trang web.
 9. Phổ biến liên kết trong liên kết nội bộ.
 10. Số lượng và chất lượng của Liên kết nofollow
 11. Tỷ lệ liên kết follow và nofollow trên trang

Các yếu tố xếp hạng dựa trên liên kết cơ bản

 1. Độ tin cậy của liên kết
 2. Độ phổ biến của Domain
 3. Đa dạng liên kết trên nhiều domain
 4. Liên kết từ các nguồn uy tín, có cùng chủ đề.
 5. Thời gian phát triển / sự thiếu hụt của liên kết đến Domain
 6. Liên kết từ tên miền hạn chế quyền đăng tải nội dung
 7. Tỷ lệ phần trăm Dofollow vs Nofollow tới Domain

Các yếu tố xếp hạng không dựa trên liên kết cơ bản

 1. Cấu trúc phân cấp website (càng xa trang chủ thì uy tín càng giảm)
 2. Sử dụng liên kết đến các trang web có uy tín
 3. Thời hạn (số năm) duy trì tên miền
 4. Thời gian (số năm) duy trì tên miền (đã đăng ký được bao lâu)
 5. Thời gian vận hành của Server/Hosting
 6. Thông tin Hosting (host trên máy chủ)
 7. Đăng ký tên miền hoặc thay đổi Quyền sở hữu
 8. Tin tức từ Domain của trang Google News
 9. Sử dụng XML Sitemap (Tạo và Ping Sitemap)
 10. Người sở hữu tên miền
 11. Đăng ký tên miền với Google Local / Map
 12. Được trích dẫn trong Google Blog Search
 13. Được trích dẫn trong Yahoo Dir!
 14. Được trích dẫn trong DMOZ.org
 15. Được trích dẫn trong Wikipedia
 16. Được trích dẫn trong Lii.org
 17. Sử dụng RSS Feed
 18. Đăng ký tên miền với Google Webmaster Tools
 19. Sử dụng Giấy chứng nhận bảo mật trên website
 20. Hiệu lực của thông tin được liệt kê từ tên miền đăng kí
 21. Sử dụng Google Search trên website
 22. Sử dụng Google AdSense trên website
 23. Sử dụng Google AdWords để Quảng cáo về website
 24. Xếp hạng Alexa Rank

Yếu tố xếp hạng của Google dựa trên Social Media

 1. Link từ Delicious
 2. Link từ StumbleUpon
 3. Link từ Twitter
 4. Link từ LinkedIn
 5. Link từ Facebook
 6. Link từ MySpace
 7. Link từ Youtube
 8. Link từ Pinterest

Các yếu tố xếp hạng dựa trên traffic

 1. Tỷ lệ CTR từ kết quả tìm kiếm vào URL này
 2. Tỷ lệ CTR từ kết quả tìm kiếm vào Domain này
 3. Số lượng tìm kiếm liên quan đến Domain
 4. Thời gian ở lại trang trung bình (Time on site)
 5. Số lượng truy cập (visits, visitors) hàng ngày
 6. Các bầu chọn, xếp hạng, bình luận
 7. Liên kết đến tên miền trong email Gmail

Các yếu tố xếp hạng dựa trên địa lý (GEO)

 1. Mã quốc gia TLD của tên miền gốc (Ví dụ: .VN)
 2. Ngôn ngữ của nội dung được sử dụng trên trang web
 3. Liên kết từ các websites / tên miền địa phương
 4. Vị trí Địa lý địa chỉ IP máy chủ của tên miền
 5. Nhắm mục tiêu địa lý của Google trong Webmaster Tools
 6. Đăng ký trang web với Google Local Quốc gia / Vùng
 7. Địa chỉ vật lý trong nội dung trang web
 8. Địa chỉ bên đại diện đăng ký Domain
 9. Vị trí địa lý của người truy cập vào trang web
 10. Sử dụng các GEO Meta.

Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng trang web trên Google

Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của liên kết ngoài

 1. Tên miền mất Index vì Spam
 2. Liên kết với những Web Spam
 3. Liên kết có được do mua bán
 4. Tên miền chứa nhiều link từ Web Spam
 5. Tên miền không có links có độ trusted cao

Những yếu tố tiêu cực đến thứ hạng – không nên dùng

 1. Nội dung ẩn với người dùng
 2. Link từ trang bán liên kết
 3. Link từ web Spam
 4. Link đến web Spam
 5. Lỗi server không thời gian dài
 6. Lặp đi lặp lại quá nhiều cùng một Anchor Text
 7. Che dấu Địa chỉ IP
 8. Ẩn văn bản bên ngoài khu vực hiển thị (ngoài màn hình)
 9. Chứa quá nhiều tham số động trong URL
 10. Quá nhiều links từ các website trong cùng 1 vùng địa chỉ IP
 11. Nhồi nhét từ khóa trong nội dung, title, alt,..
 12. Ẩn văn bản bằng CSS (display: none)
 13. Nhồi nhét từ khóa trong Title
 14. Nhồi nhét từ khóa trong URL
 15. Nhồi nhét từ khóa trong thẻ Description
 16. Nhồi nhét từ khóa trong thẻ Keywords
 17. Nhồi nhét từ khóa trong ALT
 18. Nội dung ALT giống nhau
 19. Liên kết từ những website chất lượng thấp
 20. Quá nhiều links từ website cùng chủ sở hữu
 21. Sử dụng Cloaking – che đậy nội dung với người dùng.
 22. Redirect từ nhiều domain cũ.
 23. URL quá dài
 24. Title quá dài
 25. Quá nhiều anchor text ở footers
 26. Quá nhiều link Nofollow trong Liên kết nội bộ
 27. Liên kết từ các diễn đàn (chữ kí, profile, vv…)

Trên đây là những yêu tố chính tác động đến việc xếp hạng các trang web của Google. Trong thực tế bạn nên tùy biến, đừng dập khuôn theo một công thức hay tiêu chí cụ thể nào. Google đang cập nhật hàng ngày, trọng số cũng thay đổi thường xuyên. Cách tốt nhất để luôn có thứ hạng cao là tạo ra nộ dung hay, giá trị với người sử dụng.

Chúc bạn thành công!