Top zalo

Top zalo hiện có 1 bài đăng

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬ DỤNG ZALO HIỆU QUẢ
17-09-2016 0 0 0

1. Tạo nick zalo tối ưu thông tin, viết nhiều stt về bản thân or sản phẩm của mình. (Khi kết bạn họ vào có cái để xem, tặng độ trust, tăng tỷ lệ chấp nhận) 2. Đăng nhập nick lên app máy tính ...