Top vinh biet captcha

Top vinh biet captcha hiện có 1 bài đăng

Google: Vĩnh biệt CAPTCHA!
4-12-2014 0 0 0

Chính bởi những hạn chế và yếu kém lâu nay, mới đây, Google đã chính thức tuyên bố khai tử CAPTCHA. Từ lâu nay, CAPTCHA - một phương thức chống spam được giới thiệu bởi Google đã không còn là ...