Top timer

Top timer hiện có 2 bài đăng

Đồng hồ bấm giờ trong Android
12-10-2016 0 0 0

ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ TRONG ANDROID Đồng hồ bấm giờ là một ứng dụng khá quen thuộc cho dân lập trình. Một chiếc đồng hồ bấm giờ trong Android được lập trình như thế nào ? Để hiểu được ta ...

CountDownTimer đếm ngược trong Android
8-10-2016 0 0 0

COUNTDOWNTIMER TRONG ANDROID CountDownTimer là class cung cấp chức năng giúp người lập trình tạo bộ đếm ngược trong Android. Để tạo một bộ đếm ngược đơn giản, chúng tôi sẽ giới thiệu với các ...