Top tetcon 2015

Top tetcon 2015 hiện có 1 bài đăng

2 bài đầu tiên trong tetcon 2015
24-12-2014 0 0 0

Trích từ anh Dương Ngọc Thái  thaidn@gmail.com  http://vnhacker.blogspot.com/ Có vẻ như năm nay sẽ là TetCon lớn nhất mà tôi từng tổ chức. Tôi nghĩ sẽ có tầm 350 người tham dự hội thảo. Không hiểu ...