Top nâng cấp windows 8 lên windows 10

Top nâng cấp windows 8 lên windows 10 hiện có 1 bài đăng

Nhảy vọt từ Windows 8, thẳng tiến đến Windows … 10 !!!
2-10-2014 0 0 0

Rạng sáng ngày 10/1, tại sự kiện ở San Francisco, Microsoft đã giới thiệu phiên bản kế tiếp của hệ điều hành mang tên Windows 10 chứ không phải là Windows 9, Windows Threshold, Windows X hay Windows One như ...