Top kiếm tra website có dính lỗi bảo mật Heartbleed

Top kiếm tra website có dính lỗi bảo mật Heartbleed hiện có 1 bài đăng

Kiểm tra website có dính lỗi bảo mật Heartbleed
19-04-2014 0 0 0

Như chúng ta đã biết thì hiện tại, toàn bộ hệ thống Internet, các thiết bị đều có khả năng dính lỗi bảo mật này, tạm dịch là "Trái tim rỉ máu". Và bạn không có một công cụ nào để kiểm ...