Top hợp ngữ

Top hợp ngữ hiện có 1 bài đăng

[ASSEMBLY] BÀI 1: NHẬP MÔN ASSEMBLY VỚI HELLO WORD
17-11-2016 0 0 0

Nhập môn Mục đích Làm quen với ngôn ngữ lập trình Assembly Biết cách viết, dịch, chạy và chẩn lỗi (debug) một vài chương trình đơn giản Tóm tắt lý thuyết Hợp ngữ (assembler) là ngôn ngữ bậc ...