Top hàng loạt thiết bị Android bị dính lỗi HeartBleed

Top hàng loạt thiết bị Android bị dính lỗi HeartBleed hiện có 1 bài đăng

Hàng loạt thiết bị Android bị dính lỗi HeartBleed
24-04-2014 0 0 0

Lỗi bảo mật "Trái tim rỉ máu" không chỉ ảnh hưởng trên các trang web hay thanh toán trực tuyến, hoặc các thiết bị router, hub, switch,... mà nó còn ảnh hưởng đến phần lớn điện thoại Android. Hàng ...