Top Chương Trình Chụp Hình Và Gán Làm Hình Nền Trên Android

Top Chương Trình Chụp Hình Và Gán Làm Hình Nền Trên Android hiện có 1 bài đăng

Chương Trình Chụp Hình Và Gán Làm Hình Nền Trên Android
15-02-2014 0 0 0

Hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn bài viết về chụp hình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các câu lệnh để chụp hình và lấy hình chụp được gán vào ImageView. Hy vọng bài viết này sẽ làm ...