Top ChromeOS - Hệ điều hành "đám mây"

Top ChromeOS - Hệ điều hành "đám mây" hiện có 1 bài đăng

ChromeOS – Hệ điều hành “đám mây”
31-12-2013 0 0 0

Hệ điều hành đến từ người khổng lồ Google cuối cùng cũng đã xuất hiện với đúng nghĩa là một hệ điều hành nền "đám mây" tất cả hoàn toàn độc lập mà không cần đến Windows như trước. ...